1. Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της φωτοπηξίας με υπέρυθρη ακτινοβολία (IRC) στην αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας. Κ. Τριανταφύλλου, Β. Ξουργιάς, Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Μ. Μυλωνάκη, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο, 29/10-2/11/1997. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P 0152 (p. 58)

2. Ενδοσκοπικά ευρήματα στομάχου, λεπτού εντέρου και παρακολούθηση ασθενών με οικογενή πολυποδίαση. Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. 6 Ζήσης, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Θ. Βασιλακάκη, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο, 29/10-2/11/1997. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P0074(p. 39)

3. Περίπτωση ασθενούς με φυματίωση παχέος εντέρου και ν. Hodgkin. M. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Ζήσης, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Θ. Βασιλακάκη, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο, 29/10-2/11/1997. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P0182 (p. 66)

4. Η έκφραση της ογκοπρωτεϊνης bcl-2 σαν πιθανός προγνωστικός παράγοντας ανάπτυξης μετάχρονων αδενωμάτων. Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Ν. Καπράνος, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Α. Ζήζη-Ζερμπετζόγλου, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα, 12-15/11/1997. Προφορική ανακοίνωση. Ελληνική Ογκολογία 1997; 33(3): 60

5. Ανάπτυξη σοβαρών μετάχρονων αδενωμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς. Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Β. Ξουργιάς, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Κατσώρας, Δ. Γ. Καραμανώλης. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Αθήνα 11-13/12/1997. Προφορική ανακοίνωση.Τεύχος περιλήψεων, σελ. 122

6. Επηρεάζει η λοίμωξη από Η. Pylori την εμφάνιση κλινικών υποτροπών σε ασθενείς με Ελκώδη κολίτιδα; Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Μ. Μιχαήλ, Γ. Βαρβαγιάννης, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Χ. Πουλοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 25-28/11/1998. Hellenic Journal of Gastroenterology 1998; 11(suppl): 18 7. Κλινική παρακολούθηση ασθενών με δωδεκαδακτυλικό έλκος. Τρία έτη μετά επιτυχή εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

7 Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Ε.Τσιρώνη, Γ. Κατσώρας, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Ζήσης, Δ. Γ. Καραμανώλης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10- 2/11/1999 Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12(suppl): ΠΑ030

8. Ο ρόλος της λοίμωξης με κυτταρομεγαλοϊό στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Προοπτική μελέτη – Πρόδρομα αποτελέσματα. Κ. Πατίκος, Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μυλωνάκη, Δ. Ζήζη – Ζερμπετζόγλου, Χ. Πουλοπούλου, Ι. Μανδηλαρά, Χ. Νικολοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10- 2/11/1999 Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): ΠA035

9. Συσχέτιση της σκωληκοειδεκτομής και της αμυγδαλεκτομής με την εμφάνιση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Μ. Μυλωνάκη, Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μιχαήλ, Γ. Ζιώγας, Β. Ξουργιάς, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10- 2/11/1999 Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): AΑ152

10. Ο ρόλος της λοίμωξης με κυτταρομεγαλοϊό στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Περιγραφή έξι περιπτώσεων. Κ. Πατίκος, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. ΖήζηΖερμπετζόγλου, Δ. Περιμένη, Χ. Πουλοπούλου Χ. Νικολοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10- 2/11/1999 Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): AΑ153.

11. Η σημασία της ενδοσκόπησης σε ηλικιωμένους ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία. Γ. Κατσώρας, Γ. Ζιώγας, Κ. Πατίκος, Μ. Μιχαήλ, Μ. Μυλωνάκη, 8 Ε. Τσιρώνη, Δ. Γ. Καραμανώλης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής, Αθήνα 20- 22/01/2000. Προφορική ανακοίνωση. Τεύχος περιλήψεων, σελ. 83.

12. Κλινική πορεία και χαρακτηριστικά της ελκώδους κολίτιδας σε ηλικιωμένους ασθενείς. Κ. Πατίκος, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Κατσώρας, Ε. Τσιρώνη, Μ. Μιχαήλ, Γ. Ζιώγας, Δ. Γ. Καραμανώλης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής, Αθήνα 20-22/01/2000.Προφορική ανακοίνωση. Τεύχος περιλήψεων, σελ. 108.

13. Ο ρόλος της εύκαμπτης σιγμοειδοσκόπησης σε ασθενείς τρίτης ηλικίας με εμφανή απώλεια αίματος από το ορθό. Ε. Τσιρώνη, Κ. Πατίκος, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Κατσώρας, Μ. Μιχαήλ, Γ. Ζιώγας, Δ. Γ. Καραμανώλης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής, Αθήνα 20- 22/01/2000. Προφορική ανακοίνωση. Τεύχος περιλήψεων, σελ. 123. Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής σελ. 118.

14. Εμφάνιση δυσπεπτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με έλκος δωδεκαδακτύλου μετά εκρίζωση του H. Pylori. Συσχέτιση με ιστολογικά ευρήματα. Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Β. Ξουργιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5/11/2000. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΠΑ047.

15. H. Pylori σε αιμορραγούντα και μη πεπτικά έλκη σε ασθενείς χρήστες ΜΣΑΦ. Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Μ. Μυλωνάκη, Ε. Τσιρώνη, Β. Ξουργιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5/11/2000. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ059.

16. Αποτελεσματικότητα της χορήγησης Infliximab σε ασθενείς με ν.Crohn. Προοπτική μελέτη. Πρόδρομα αποτελέσματα. 9 Μ. Μυλωνάκη, Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Κ. Τριανταφύλλου, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5/11/2000. Προφορική ανακοίνωση. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΠΑ049

17. Mετρήσεις με ανάλυση εικόνας σε αιμορραγούντα πεπτικά έλκη. Β. Ξουργιάς, Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Κατσώρας, Γ. Ζιώγας, Δ. Γ. Καραμανώλης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5/11/2000. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ058

18. Επιτυχής συμπίεση ενδοσκοπικών εικόνων με την χρήση του αλγορίθμου JPEG. Β. Ξουργιάς, Κ. Πατίκος, Γ. Ζιώγας , Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Γ. Καραμανώλης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 1-5/11/2000. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ133

19. Ιs there a relationship between H. Pylori and bleeding in NSAIDS user patients, with peptic ulcer? M.Tzouvala, K. Patikos, M. Mylonaki, E. Tsironi, B. Xourgias, D.G. Karamanolis. Προσκεκλημένη προφορική ανακοίνωση στο 6ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα 2001. Gut 2000; 47(suppl 3): A86

20. Does cure of the H. Pylori infection induce gastroesophageal reflux symptoms in patients with duodenal ulcer? B. Xourgias, K. Triantafyllou, M. Mylonaki, G. Katsoras, D.G. Karamanolis. Επιλεγμένη αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα 2001. Gastroenterology 2000; 118(suppl 2): 6048. 10

21. Τυχαιοποιημένη διπλά – τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τριμεβουτίνης 300mg δύο φορές ημερησίως σε ασθενείς με παλινδρομική οισοφαγίτιδα 1ου βαθμού. Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Γ. Κατσώρας, Μ. Μυλωνάκη, Μ. Μιχαήλ, Δ. Γ. Καραμανώλης. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, 27/09-1/10/2001. Annals of Gastroenterology 2001; 14(suppl 1):AΑ04

22. Infliximab και νόσος Crohn: εμπειρία από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μ. Μιχαήλ, Ι. Κυρλαγκίτσης, Ν. Αντωνακόπουλος, Γ. Ζιώγας, Μ. Μυλωνάκη, Β. Ξουργιάς, ΔΓ. Καραμανώλης. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 21-24/11/2002. Annals of Gastroenterology 2002; 15 (suppl 3): AA141.

23. Η συμβολή των Ελλήνων ερευνητών στην αιτιοπαθογένεια του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Π. Χαιρακάκης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Μ. Σκλάβαινα. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Θεσσαλονίκη 5-6/12/2003 Ογκολογία Πεπτικού Δεκέμβριος 2003 (suppl):81-82 .

24. Συνύπαρξη λοίμωξης από ιό Epstein-Barr σε ασθενή με σοβαρή, πρώτη προσβολή, ακαθορίστου τύπου κολίτιδος. Δημητρούλια Ευαγγελία, Μαρία Μυλωνάκη, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α. Μαστραγγελής, Ν. Σπανάκης, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Ν. Λεγάκης. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004. Τόμος Πρακτικών σελ. 189

25. Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό σε ασθενή με πρώτη προσβολή σοβαρής ελκώδους κολίτιδος και προηγηθείσα θεραπεία με κολοσσιαίες δόσεις κορτικοειδών. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Αικατερίνη Παράση, Π. Χαιρακάκης, Μαρία Μυλωνάκη, Μαρία Καραγιάννη, Μαρία Σκλάβαινα. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004.Τόμος Πρακτικών σελ. 190

26. Εμφάνιση νόσου Crohn σε ασθενή με von Recklinghausen’s disease: ένας εξαιρετικά σπάνιος συνδυασμός. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Π. Χαιρακάκης, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Μαρία 11 Σκλάβαινα. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004. Τόμος Πρακτικών σελ. 195

27. Αποφρακτική ουροπάθεια σε νόσο Crohn τελικού ειλεού: θεραπευτικοί χειρισμοί. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Μαρία Μυλωνάκη, Γ. Πολίτης, Α. Μαστραγγελής, Π. Χαιρακάκης, Μαρία Σκλάβαινα, Φ. Γεωργόπουλος. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004. Τόμος Πρακτικών σελ. 193- 194

28. Επιλοιμώξεις από ιούς, παθογόνα μικρόβια και παράσιτα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Μαρία Μυλωνάκη, Αικατερίνη Παράση, Α. Μαστραγγελής, Μαρία Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Γκίκας. Επιλοιμώξεις. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004, Τόμος Πρακτικών σελ. 179

29. Διαταραχές διατροφικών παραμέτρων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο.Α. Σταματάκη, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Δεδούσης, Α. Ζαμπέλας, Α. Γκίκας, Α. Μαστραγγελής, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Μ. Σκλάβαινα. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 45/6/2004. Τόμος Πρακτικών σελ. 180.

30. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης του χιμαιρικού αντισώματος (Infliximab) έναντι του TNF-α σε ασθενείς με νόσο Crohn. Αποτελέσματα ενός γαστρεντερολογικού τμήματος Ελληνικού νοσοκομείου. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Σκλάβαινα, Ε. Μερίκας, Π. Χαιρακάκης, Α. Μαστραγγελής, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος. Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004Τόμος Πρακτικών 3ο . σελ 181

31. Φυσιολογικά επίπεδα λιποπρωτείνης (α) του ορού σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Μαστραγγελής, Α. Γκίκας, Μ. Μυλωνάκη, Α. Σταματάκη, Π. Χαιρακάκης, Μ. Σκλάβαινα, Φ. Γεωργόπουλος. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ, Πάτρα, 4-5/6/2004,Τόμος Πρακτικών σελ. 199.

32. Φυσιολογικά επίπεδα λιποπρωτείνης (Α) του ορού σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Μαστραγγελής, Α. 12 Γκίκας, Μ. Μυλωνάκη, Α. Σταματάκη, Π. Χαιρακάκης, Μ. Σκλάβαινα, Φ. Γεωργόπουλος. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6- 9/11/2004. Annals Gastroenterology 2004;17 (suppl): AA135, σελ 51.

33. Πρωτοπαθές μελάνωμα οισοφάγου: Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί. Π. Χαιρακάκης, Μ. Σκλάβαινα, Μ. Τζουβαλά, Ρ. Μεννόνα, Α. Παράση, Α. Καραμπέλης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 4 ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού Αθήνα 3-4/12/2004. Ογκολογία Πεπτικού 2004 σελ.269

34. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος, ατροφική γαστρίτιδα και αυτοάνοση ηπατίτιδα στον ίδιο ασθενή: Ένας σπάνιος συνδυασμός. Μ. Μυλωνάκη, Μ. Σκλάβαινα, Α. Μαστραγγελής, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Παράση, Γ. Δρακούλης, Γ. Πέρος, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 4 ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 3-4/12/2004. Ογκολογία Πεπτικού 2004, σελ. 272.

35. Η συμβολή της εικονικής κολονοσκόπησης (Virtual Colonoscopy) στην μελέτη της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής εντερικής νόσου (ΙΦΕΝ). Π. Καζακίδης, Α. Φάκου, Ε. Χαρδαλή, Μ. Μαρινάκης, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 11-14/11/2004, Ηράκλειο Κρήτης. Τόμος Πρακτικών σελ.30

36. Ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα πολυμερικής δίαιτας πλούσιας σε μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα β2 (TGF-β2) σε ασθενείς με νόσο Crohn. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Σταματάκη, Α. Γκίκας, Μ. Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος. 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-8/10/2005. Annals Gastroenterol 2005; 18 (suppl):

37. Η μακρά χορήγηση κορτικοειδών και η καθυστέρηση της χειρουργικής επεμβάσεως αποτελούν σημαντικές αιτίες θανάτου από σηψαιμία σε ασθενείς με σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολίτιδος. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Π. Χαιρακάκης, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Μ. Σκλάβαινα. 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5- 8/10/2005. Annals Gastroenterol 2005; 18 (suppl): 13

38. Συσχέτιση του πολυμορφισμού -174G>C στον υποκινητή του γονιδίου της Ιντερλευκίνης-6 με τον μη-στενωτικό, μη-συριγγώδη τύπο των ασθενών με νόσο Crohn. Γ. Δεδούσης, Α. Σταματάκη, Δ. Χουμεριανού, Δ. Παναγιωτάκος, Μ. Μυλωνάκη, Μ. Σκλάβαινα, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΕΝ Θεσσαλονίκη 27-28/05/2005.

39. Ευνοϊκή επίδραση της από του στόματος χορήγησης μαστίχας Χίου σε ασθενείς με ήπιας ή μέτριας βαρύτητος ενεργό νόσο Crohn Α. Καλλιώρα, Μ. Σταθοπούλου, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Δεδούσης, Ν. Ανδρικόπουλος, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 5 ο Πανελλήνιο συνέδριο ΙΦΕΝ, Σύρος, 2-4/6/2006.

40. Μυοκαρδίτις σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα οφειλόμενη σε μεσαλαζίνη: Περιγραφή περιπτώσεως και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Π. Χαιρακάκης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Γ. Μαλγαρινός, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 5 ο Πανελλήνιο συνέδριο ΙΦΕΝ, Σύρος, 2- 4/6/2006.

41. Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο (>20 έτη) ως μοναδική εκδήλωση νόσου του Crohn σε ασθενείς τρίτης ηλικίας: Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Σταματάκη, Α. Μαστραγγελής, Γ. Πέρος. Περιγραφή δύο περιπτώσεων. 5 ο Πανελλήνιο συνέδριο ΙΦΕΝ, Σύρος, 2-4/6/2006.

42. Η ύπαρξη Μεκελλείου αποφύσεως σε ασθενή με νόσο Crohn αποτελεί αίτιο σοβαρής αναιμίας? Περιγραφή περιπτώσεως Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Πέρος, Α. Μαστραγγελής, Φ. Γεωργόπουλος, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης.. 5 ο Πανελλήνιο συνέδριο ΙΦΕΝ, Σύρος, 2-4/6/2006.

43. Ψευδοπολύποδες νήστιδος: ασύνηθες εύρημα με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα σε ασθενή με νόσο Crohn: Περιγραφή περίπτωσης Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου Α. Μαστραγγελής, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Π. Χαιρακάκης, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9-12/11/ 2006. Annals Gastroenterol,;19(Suppl):Ρ11 14

44. Η συμβολή της εντεροσκόπησης με ασύρματη καψουλα PILLCAM SB™ στη διερεύνηση παθήσεων του λεπτού εντέρου: Η εμπειρία του τμήματός μας. Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου Α. Μαστραγγελής, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Π. Χαιρακάκης, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9-12/11/ 2006. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):Ρ12

45. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακράς χορήγησης Infliximab σε ασθενείς με νόσο Crohn: Δεδομένα ενός Ελληνικού νοσοκομείου.Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Μαρία Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Μαρία Μυλωνάκη, Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου, Γ. Μαλγαρινός, Α. Μαστραγγελής, Ι. Φούσκας. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9-12/11/ 2006. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):Ρ201

46. Χαμηλή συχνότητα NOD μεταλλάξεων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Γ. Δεδούσης1 , Αστερία Σταματάκη1 , Bettina Bochow2 , Hartmut Schmidt2 , Μαρία Μυλωνάκη3 , Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης3 . 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9- 12/11/ 2006. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):42

47. Συμμόρφωση ασθενών σε πρόγραμμα ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου μετά κιρσορραγία. Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9-12/11/ 2006. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl): P78

48. Επιπλοκές διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας. Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 9-12/11/ 2006. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):P128

49. Δυσανεξία λακτόζης σε Έλληνες ασθενείς με σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου: Μελέτη case-control. Γ. Μαλγαρινός, Π. Μερκούρης, Ι. Φούσκας, Χρύσα Μάλλη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Γκίκας, Μαρία Μυλωνάκη, Π. 15 Χαιρακάκης, Γ. Πέρος, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 27ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 4-7/10/ 2007. Annals Gastroenterol 2007;20(Suppl):P33.

50. Χ. Μάλλη, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Β. Παντερής, Φ. Γεωργόπουλος, Μαρία Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Λοίμωξη από Yersinia στην Ελλάδα: Σειρά 12 περιπτώσεων ενός γαστρεντερολογικού τμήματος. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 13-16 Νοεμβρίου 2008. Annals Gastroenterol 2008;21(Suppl): P 127.

51. Φωστήρα Μ, Μυλωνάκη Μ, Μάλλη Χ, Τριανταφυλλίδη Ι, Γιαννουκάκο Δ. Μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1 στο σύνδρομο του κληρονομούμενου γαστρικού καρκίνου διαχύτου τύπου (HDGC) στον Ελληνικό πληθυσμό. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη (Macedonia Palace Hotel ) 6-8/10/2011. Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης. Annals of Gastroenterol 2011;