1. Διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση: εντεροσκόπηση με κάψουλα. Μυλωνάκη Μ. Ιατρική 2005

2. Κληρονομούμενος καρκίνος του του παχέος εντέρου: κλινική θεώρηση του προβλήματος. Τριανταφυλλίδης ΙΚ, Χαιρακάκης Π, Μυλωνάκη Μ, Γεωργόπουλος Φ. Κλινικά χρονικά. Τιμητικός Τόμος εις μνήμη Η. Α. Μοσχάκη. Σελ 299-306.

3. Πρωτοπαθές Μελάνωμα Οισοφάγου (ΠΜΟ): Περιγραφή των διαγνωστικών και θεραπευτικών χειρισμών μιας περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Χαιρακάκης Π, Μενόνα Ρ, Καραμπέλης Α, Τζουβαλά Μ, Παράση Α, Σκλάβαινα Μ, Μυλωνάκη Μ, Γεωργόπουλος Φ, Μαστραγγελής Α, Μαλγαρινός Γ, Τριανταφυλλίδης ΙΚ. Ογκολογία Πεπτικού 2006;6 (1): 32- 38.

4. Έλεγχος (screening) πληθυσμού για καρκίνο παχέος εντέρου. Τριανταφυλλίδης ΙΚ, Μυλωνάκη Μ, Μάλλη Χ. Ογκολογία Πεπτικού 2008; 2: 77-87.