Εκτός από την ιατρική επίσκεψη για γαστρεντερολογικά – ηπατολογικά θέματα, στο ιατρείο μου κάνω ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. Σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι έχω την δυνατότητα (εξοπλισμό και γνώση) να κάνω στο ιατρείο και απλές επεμβατικές πράξεις κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης (πολυπεκτομές, αντιμετώπιση αγγειοδυσπλασιών,) όταν κρίνω ότι αυτό είναι ασφαλές για τον ασθενή προκειμένου να μην υποβληθεί σε επανάληψη της ενδοσκόπησης. Εάν η επεμβατική πράξη απαιτεί νοσοκομειακή κάλυψη, τότε ενδοσκοπώ τον ασθενή μου σε ιδιωτική κλινική ( Metropolitan General).  

Αναλυτικά υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης των ακόλουθων εξετάσεων – επεμβατικών πράξεων:

 • Οισοφαγοσκόπηση
 • Γαστροσκόπηση
 • Δωδεκαδακτυλοσκόπηση
 • Προωθητικού τύπου εντεροσκόπηση
 • Ενδοσκόπηση με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα
 • Ανίχνευση Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού με εξέταση κοπράνων ή με Urea Breath Test
 • Έλεγχος καλπροτεκτίνης κοπράνων.
 • Πολυπεκτομή
 • Θεραπεία αγγειοδυσπλασιών, αγγειεκτασιών και Gastric Antral Vascular Ectasia (watermelon stomach) με Argon Plasma Coagulation (APC)
 • Ενδοσκοπική αντιμετώπιση αιμορραγίας ανώτερου και κατώτερου πεπτικού.
 • Απολίνωση κιρσών οισοφάγου
 • Διαστολές στενώσεων
 • Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων