18 πλήρεις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αθροιστικό impact factor (2019): 47,131 που απέδωσαν συνολικά 1510 αναφορές στην βιβλιογραφία.

1. M. Mylonaki , D. MacLean, A. Fritcher-Ravens, P. Swain. Wireless capsule Endoscopic detection of Meckel’s diverticulum after nondiagnostic surgery. Endoscopy 2002; 34: 1018-1020 . Cited: 76

2. Fritscher – Ravens A, Mylonaki M, Pantes A, Topalidis T, Thonke F, Swain P. Endoscopic ultrasound-guided biopsy for the diagnosis of focal lesions of the spleen. Am J Gastroenterol 2003; 98 (5): 1022-7. Cited: 109

3. Mylonaki M, Fritscher – Ravens A, Swain P. Wireless capsule endoscopy: a comparison with push enteroscopy in patients with gastroscopy and colonoscopy negative gastrointestinal bleeding. Gut 2003; 52 (8) 1122-1126. Cited: 591

4. De Silva AD, Mylonaki M, Rampton DS. Oral iron therapy in inflammatory bowel disease: usage, tolerance, and efficacy. Inflamm Bowel Dis. 2003; 9 (5): 316-320. Cited: 68

5. Triantafillidis JK, Mylonaki M, Georgopoulos F. Nocturnal acid breakthrough: consequences and confronting. Annals Gastroenterol 2003; 16: 281-287.

6. Mylonaki M, Langmead L, Pantes A, Johnson F, Rampton DS. Enteric infection in relapse of inflammatory bowel disease: importance of microbiological examination of stool. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004; 16 (8): 775-778. Cited: 221

7. Triantafillidis JK, Mylonaki M. Is there any place for the chimeric antibody against tumor necrosis factor (infliximab) in the treatment of patients with active ulcerative colitis? Annals Gastroenterol 2004; 17: 145-152.

8. Mylonaki M, Rayment NB, Rampton DS, Hudspith BN, Brostoff J. Molecular characterization of rectal mucosa-associated bacterial flora in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2005; 11 (5): 481-487. Cited: 260

9. Buckland MS, Mylonaki M, Rampton DS, Longhurst HJ. Serological markers (anti-Saccharomyces cerevisiae mannan antibodies and antineutrophil cytoplasmic antibodies) in inflammatory bowel disease: diagnostic utility and 42 phenotypic correlation. Clin Diagn Lab Immunol 2005; 12 (11): 1328-1330. Cited: 19

10. Green GL, Brostoff J, Hudspith B, Michael M, Mylonaki M, Rayment N, Staines N, Sanderson J, Rampton DS, Bruce KD. Molecular characterization of the bacteria adherent to human colorectal mucosa. J Appl Microbiol 2006; 100 (3):460-469. Cited: 64

11. Triantafillidis JK, Stamataki A, Gikas A, Sklavaina M, Mylonaki M, Georgopoulos F, Mastrangelis A, Cherakakis P. Beneficial affect of a polymeric feed rich in TGF-β on adult patients with active Crohn’s disease: a pilot study. Ann Gastroenterol 2006; 19: 66-71.

12. Cherakakis P, Parasi A, Karambelis A, Tzouvala M, Mylonaki M, Georgopoulos F, Mastrangelis A, Triantafillidis JK. Primary malignant esophageal melanoma. Diagnostic and therapeutic manipulation of a Greek patient and review of the literature. Ann Gastroenterol 2006; 19: 85-95.

13. Triantafillidis JK Cherakakis P, Georgopoulos F, Mylonaki M. Manousakis K, Giannakoulopoulou E, Vaslatzidou A, Malgarinos G, Mastrangelis A, 40 Fouskas J, Peros G. Obstructive uropathy in Crohn’s disease: description of two cases and review of the literature. Ann Gastroenterol 2006; 19: 292- 297.

14. J.K. Triantafillidis, P. Cheracakis, F. Georgopoulos, Maria Mylonaki, K. Giannakoulopoulou, A. Mastrangelis, G. Malgarinos, J. Fouskas, A. Varlatzidou, G. Peros. Ileovesical fistulas in Crohn’s disease: Clinical features and therapeutic manipulations in 5 patients Ann Gastroenterol 2006;19:342-346.

15. Mylonaki M, Rayment N, Rampton D, Hudspith B, Brostoff J reply (2). Inflamm Bowel Dis 2006; 12 (8): 826-827.

16. Thomson M, Fritscher – Ravens A, Mylonaki M, Swain P, Eltumi M, Heuschkel R, Murch S, McAlindon M, Furman M. Wireless capsule endoscopy in children: a Study to assess diagnostic yield in small bowel disease in paediatric patients. J Paediatr Gastroenterol Nutr 2007; 44 (2): 192197. Cited: 94

17. J. K. Triantafillidis, P. Cheracakis,G. Malgarinos, Maria Mylonaki, F. Georgopoulos. Myocarditis due to mesalamine treatment in a patient with ulcerative colitis: Favorable short and long-term outcome after infliximab treatment. Annals Gastroenterology 2009;22(1):62-64.

18. Thodi G, Fostira F, Sandaltzopoulos R, Nasioulas G, Grivas A, Boukovinas J, Mylonaki M, Panopoulos C, Brancovik Magic M, Fountzilas G, Yannoukakos D Screening of the DNA mismatch repair genes MLH1, MSH2 and MSH6 in a Greek cohort of Lynch syndrome suspected families. .BMC Cancer 2010 10:544. Cited: 8