1. Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της φωτοπηξίας με υπέρυθρη ακτινοβολία (IRC) στην αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας. Κ. Τριανταφύλλου, Β. Ξουργιάς, Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Μ. Μυλωνάκη, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P 0152 (p. 58) 30

2. Ενδοσκοπικά ευρήματα στομάχου, λεπτού εντέρου και παρακολούθηση ασθενών με οικογενή πολυποδίαση. Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Ζήσης, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Θ. Βασιλακάκη, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P0074(p. 39)

3. Περίπτωση ασθενούς με φυματίωση παχέος εντέρου και ν. Hodgkin. M. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Ζήσης, Κ. Πατίκος, Γ. Κατσώρας, Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Θ. Βασιλακάκη, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1997; 10 (suppl): P0182 (p. 66)

4. Η έκφραση της ογκοπρωτεϊνης bcl-2 σαν πιθανός προγνωστικός παράγοντας ανάπτυξης μετάχρονων αδενωμάτων. Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Ν. Καπράνος, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Α. ΖήζηΖερμπετζόγλου, Ι. Ελεμένογλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Ελληνική Ογκολογία 1997; 33(3): 60

5. Smoking influences intragastric Helicobacter pylori density before and after eradication therapy in duodenal ulcer patients. Κ. Patikos, K. Triantafyllou, M. Tzouvala, G. Katsoras, M. Mylonaki, Zizi-Serbetzoglou, I. Elemenoglou, D.G. Karamanolis. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1998; 15(Συμπλ Α): Α261, Ο39

6. Επηρεάζει η λοίμωξη από Η. Pylori την εμφάνιση κλινικών υποτροπών σε ασθενείς με Ελκώδη κολίτιδα; Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Μ. Μιχαήλ, Γ. Βαρβαγιάννης, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Χ. Πουλοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1998; 11(suppl): 18

7. Κλινική παρακολούθηση ασθενών με δωδεκαδακτυλικό έλκος. Τρία έτη μετά επιτυχή εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Ε.Τσιρώνη, Γ. Κατσώρας, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Ζήσης, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12(suppl): ΠΑ030

8. Ο ρόλος της λοίμωξης με κυτταρομεγαλοϊό στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Προοπτική μελέτη – Πρόδρομα αποτελέσματα. Κ. Πατίκος, Μ. Τζουβαλά, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μυλωνάκη, Δ. Ζήζη – Ζερμπετζόγλου, Χ. 31 Πουλοπούλου, Ι. Μανδηλαρά, Χ. Νικολοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): ΠA035

9. Συσχέτιση της σκωληκοειδεκτομής και της αμυγδαλεκτομής με την εμφάνιση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Μ. Μυλωνάκη, Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Μιχαήλ, Γ. Ζιώγας, Β. Ξουργιάς, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): AΑ152

10. Ο ρόλος της λοίμωξης με κυτταρομεγαλοϊό στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Περιγραφή έξι περιπτώσεων. Κ. Πατίκος, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Ζήζη- Ζερμπετζόγλου, Δ. Περιμένη, Χ. Πουλοπούλου Χ. Νικολοπούλου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Hellenic Journal of Gastroenterology 1999; 12 (suppl): AΑ153.

11. Εμφάνιση δυσπεπτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με έλκος δωδεκαδακτύλου μετά εκρίζωση του H. Pylori. Συσχέτιση με ιστολογικά ευρήματα. Κ. Πατίκος, Κ. Τριανταφύλλου, Μ. Τζουβαλά, Μ. Μυλωνάκη, Β. Ξουργιάς, Δ. Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΠΑ047

12. H. Pylori σε αιμορραγούντα και μη πεπτικά έλκη σε ασθενείς χρήστες ΜΣΑΦ. Μ. Τζουβαλά, Κ. Πατίκος, Μ. Μυλωνάκη, Ε. Τσιρώνη, Β. Ξουργιάς, Δ. Γ Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ059.

13. Αποτελεσματικότητα της χορήγησης Infliximab σε ασθενείς με ν.Crohn. Προοπτική μελέτη. Πρόδρομα αποτελέσματα. Μ. Μυλωνάκη, Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Κ. Τριανταφύλλου, Ε. Μυλωνάκου, Δ. Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΠΑ049

14. Mετρήσεις με ανάλυση εικόνας σε αιμορραγούντα πεπτικά έλκη. Β. Ξουργιάς, Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Μ. Μυλωνάκη, Γ. Κατσώρας, Γ. Ζιώγας, Δ. Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ058

15. Επιτυχής συμπίεση ενδοσκοπικών εικόνων με την χρήση του αλγορίθμου JPEG. Β. Ξουργιάς, Κ. Πατίκος, Γ. Ζιώγας , Μ. Μυλωνάκη, Γ. Βαρβαγιάννης, Δ. Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2000; 13(suppl. 2): ΑΑ133

16. Τυχαιοποιημένη διπλά – τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τριμεβουτίνης 300mg δύο φορές 32 ημερησίως σε ασθενείς με παλινδρομική οισοφαγίτιδα 1ου βαθμού.Κ. Πατίκος, Ε. Τσιρώνη, Γ. Κατσώρας, Μ. Μυλωνάκη, Μ. Μιχαήλ, Δ. Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2001; 14(suppl 1):AΑ043

17. Infliximab και νόσος Crohn: εμπειρία από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μ. Μιχαήλ, Ι. Κυρλαγκίτσης, Ν. Αντωνακόπουλος, Γ. Ζιώγας, Μ. Μυλωνάκη, Β. Ξουργιάς, Δ.Γ. Καραμανώλης. Annals of Gastroenterology 2002; 15 (suppl 3) ΑΑ141.

18. Η συμβολή των Ελλήνων ερευνητών στην αιτιοπαθογένεια του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Π. Χαιρακάκης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Μ. Σκλάβαινα. Ογκολογία Πεπτικού Δεκέμβριος 2003 (suppl):81-82 .

19. Φυσιολογικά επίπεδα λιποπρωτείνης (Α) του ορού σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Μαστραγγελής, Α. Γκίκας, Μ. Μυλωνάκη, Α. Σταματάκη, Π. Χαιρακάκης, Μ. Σκλάβαινα, Φ. Γεωργόπουλος. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 69/11/2004. Annals Gastroenterology 2004;17 (suppl): AA135, σελ 51.

20. Πρωτοπαθές μελάνωμα οισοφάγου: Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί. Π. Χαιρακάκης, Μ. Σκλάβαινα, Μ. Τζουβαλά, Ρ. Μεννόνα, Α. Παράση, Α. Καραμπέλης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 4 ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού Αθήνα 3-4/12/2004. Ογκολογία Πεπτικού 2004 σελ.269

21. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος, ατροφική γαστρίτιδα και αυτοάνοση ηπατίτιδα στον ίδιο ασθενή: Ένας σπάνιος συνδυασμός. Μ. Μυλωνάκη, Μ. Σκλάβαινα, Α. Μαστραγγελής, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Παράση, Γ. Δρακούλης, Γ. Πέρος, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. 4 ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 3-4/12/2004. Ογκολογία Πεπτικού 2004, σελ. 272.

22. Ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα πολυμερικής δίαιτας πλούσιας σε μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα β2 (TGF-β2) σε ασθενείς με νόσο Crohn. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Σταματάκη, Α. Γκίκας, Μ. Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης, Μ. Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος. Annals Gastroenterol 2005; 18 (suppl): 33

23. Η μακρά χορήγηση κορτικοειδών και η καθυστέρηση της χειρουργικής επεμβάσεως αποτελούν σημαντικές αιτίες θανάτου από σηψαιμία σε ασθενείς με σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολίτιδος. Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Π. Χαιρακάκης, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Μ. Σκλάβαινα. 25ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 58/10/2005. Annals Gastroenterol 2005; 18 (suppl):

24. Ψευδοπολύποδες νήστιδος: ασύνηθες εύρημα με ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα σε ασθενή με νόσο Crohn: Περιγραφή περίπτωσης Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου Α. Μαστραγγελής,, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Π. Χαιρακάκης, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Annals Gastroenterol,;19(Suppl):Ρ11

25. Η συμβολή της εντεροσκόπησης με ασύρματη καψουλα PILLCAM SB™ στη διερεύνηση παθήσεων του λεπτού εντέρου: Η εμπειρία του τμήματός μας. Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου Α. Μαστραγγελής, Μαρία Μυλωνάκη, Φ. Γεωργόπουλος, Π. Χαιρακάκης, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):Ρ12

26. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακράς χορήγησης Infliximab σε ασθενείς με νόσο Crohn: Δεδομένα ενός Ελληνικού νοσοκομείου.Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Μαρία Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης, Φ. Γεωργόπουλος, Μαρία Μυλωνάκη, Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου, Γ. Μαλγαρινός, Α. Μαστραγγελής, Ι. Φούσκας. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):Ρ201

27. Χαμηλή συχνότητα NOD μεταλλάξεων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. Γ. Δεδούσης1 , Αστερία Σταματάκη1 , Bettina Bochow2 , Hartmut Schmidt2 , Μαρία Μυλωνάκη3 , Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης3 . Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):42

28. Συμμόρφωση ασθενών σε πρόγραμμα ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου μετά κιρσορραγία. Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl): P78

29. Επιπλοκές διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας. Φ. Γεωργόπουλος, Α. Μαστραγγελής, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Μ. Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Annals Gastroenterol 2006;19(Suppl):P128 34

30. Δυσανεξία λακτόζης σε Έλληνες ασθενείς με σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου: Μελέτη case-control. Γ. Μαλγαρινός, Π. Μερκούρης, Ι. Φούσκας, Χρύσα Μάλλη, Φ. Γεωργόπουλος, Α. Γκίκας, Μαρία Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Γ. Πέρος, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Annals Gastroenterol 2007;20(Suppl):P33.

31. Χ. Μάλλη, Γ. Μαλγαρινός, Ι. Φούσκας, Β. Παντερής, Φ. Γεωργόπουλος, Μαρία Μυλωνάκη, Π. Χαιρακάκης, Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Λοίμωξη από Yersinia στην Ελλάδα: Σειρά 12 περιπτώσεων ενός γαστρεντερολογικού τμήματος. Annals Gastroenterol 2008;21(Suppl): P 127.

32. Φωστήρα Μ, Μυλωνάκη Μ, Μάλλη Χ, Τριανταφυλλίδη Ι, Γιαννουκάκο Δ. Μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1 στο σύνδρομο του κληρονομούμενου γαστρικού καρκίνου διαχύτου τύπου (HDGC) στον Ελληνικό πληθυσμό. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη (Macedonia Palace Hotel ) 6-8/10/2011. Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης.