1. Σεμινάριο Οικογενειακού Προγραμματισμού που οργάνωσε η Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέτσοβο, 24/11/1990.
 2. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Ιωάννινα, 22-25 Μαίου 1991.
 3. Σεμινάριο Παιδονευρολογίας, Τομέας Υγείας του Παιδιού, Ιατρική Σχολή –   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
 4. Πρώτη Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα Ιανουάριος 1994.
 5. Δεύτερη Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα Ιανουάριος 1995.
 6. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 22 – 25/11/1995.
 7. Προσυνεδριακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα ‘Λοιμώξεις Πεπτικού Συστήματος’       στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας,  Θεσσαλονίκη, 25/11/1995.  
 8. Τρίτη Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα 20/1/1996.
 9. Πανελλήνιο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Ιατρικής Βαλκανικής Εταιρείας,  Βόλος 29 & 30 Μαρτίου 1996.
 10. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 12 – 16/10/1996.
 11. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘α) Η αξία των απεικονιστικών μεθόδων στην    κλινική πράξη της γαστρεντερολογίας, β) Ψυχολογικοί παράγοντες και παθήσεις του πεπτικού σωλήνα’, Αθήνα 12/10/1996.
 12. 8o Μεταπτυχιακό Σεμινάριο στην Ογκολογία του Πεπτικού Συστήμτος, Αθήνα 14/12/1996.
 13. 4η Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα  20/1/1997.
 14. 2o Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα Μάρτιος 1997.
 15. Προσυνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘Εργαστηριακή διερεύνηση των Νόσων του ήπατος και των χοληφόρων’, Αθήνα 27/3/1997.
 16. 5ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα 28 – 29 /3/1997.
 17. 3η Πανελλήνια Ημερίδα για τα Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου, Θεσσαλονίκη 31/5/1997.
 18. 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο 29/10-2/11/1997. Ανακοίνωση εργασιών.
 19. Προσυνεδριακό Ενδοσκοπικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του
 20. 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο 29/10-2/11/1997.  
 21. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 12 – 15/11/1997. Ανακοίνωση εργασιών.
 22. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής, Αθήνα 11 – 13/12/1997. Ανακοίνωση εργασιών. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 23. 5η Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα 31/1/1998.
 24. 3ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα 7/3/1998.
 25. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα υπό την αιγίδα της ΕΓΕ ‘Gastroenterology Update 1998’ Αθήνα 9 Μαίου 1998.
 26. 4η Πανελλήνια Ημερίδα για την Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου, Ιωάννινα 30 Μαίου 1998.
 27. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 25 – 28/11/1998. Ανακοίνωση εργασιών.
 28. Προσυνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα ‘Νόσοι του πεπτικού συστήματος: Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση’ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 25/11/1998  
 29. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα ‘Λειτουργική Δυσπεψία: Σύγχρονες  απόψεις για τη Διάγνωση και Θεραπεία’ υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Πειραιάς 1998.
 30. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηπατολογίας με θέμα ‘Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος – Χοληφόρων’,  11 –12 Δεκεμβρίου 1998. 6η Ημερίδα για την Ηπατίτιδα C, Αθήνα 23/1/1999. 
 31. 6ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25 – 26/3/1999.
 32. 10ο Εαρινό Συμπόσιο Παγκρέατος, Αθήνα, 8 Μαίου 1999. 
 33. 5η Ημερίδα για την Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη νόσο του Εντέρου, Αθήνα, 29 Μαίου 1999.
 34. Προσυνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο στα πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10/1999  
 35. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30/10 – 2/11/1999.
 36. 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Γαστρεντερική Κινητικότητα, Κρήτη, 9 – 11/12/1999.
 37. 6ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 20 – 22/1/2000. Ανακοίνωση εργασιών. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 38. 5o Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα 4/3/2000.
 39. 1ο Μετεκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο, Αθήνα, 18/3/2000.
 40. 11ο Εαρινό Συμπόσιο Παγκρέατος, Αθήνα, 13/5/2000. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 41. 260 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-20/5/2000.
 42. 6η Πανελλήνια Ημερίδα για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου, Κρήτη, 10/6/2000. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. 
 43. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 1 – 5/11/2000.
 44. 1η Διεθνής Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας, υπό την αιγίδα της Ευρωκλινικής Αθηνών, Αθήνα, 2/3/2001.
 45. 7η Ημερίδα για την Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη νόσο του Εντέρου, Αθήνα, 1 – 2/6/2001. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 46. 21ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, 27/09-1/10/2001. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 47. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Θεσσαλονίκη, 31/5-1/6/2002. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 48. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 21-24/11/2002.
 49. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του 22ου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 21-24/11/2002. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 50. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Αθήνα, 6-7/6/2003Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάλεξη.
 51. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-5/10/2003
 52. 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 5-6/12/2003.
 53. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5/6/2004.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 54. Συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο ‘Μοριακή βιολογία πεπτικού συστήματος’, Ινστιτούτο Pasteur 4/10 – 7/10/2004.
 55. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6-9/11/2004. 
 56. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του 24ου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6/11/2004.
 57. 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 3-4/12/2004.
 58. Συμμετοχή σε επιστημονική ημερίδα με θέμα ‘ Τι νεότερο στην Ιατρική: Γαστρεντερολογία, Καρδιολογία, Σακχαρώδης Διαβήτης’, Αθήνα 4/12/2004. Προσκεκλημένη ομιλήτρια
 59. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Θεσσαλονίκη , 27 & 28/5/2005.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια 
 60. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 5-8/10/2005.
 61. Προσυνεδριακό Σεμινάριο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου.
 62. 2ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Γαστροχειρουργικό Σεμινάριο Ελληνικού τμήματος IASG με θέμα: Σύγχρονες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Τεχνικές στην Γαστρεντερολογία. Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 63. 1η Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα ‘Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 18/2/2006. 
 64. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 911/11/2006. Προεδρείο σε διάλεξη ξένου ομιλητή.
 65. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Ηράκλειο Κρήτης, 1-3/6/2007.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 66. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Λιμάνι Θεσσαλονίκης 47/10/2007. Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα.
 67. 3η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα ‘Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 22&23/2/ 2008.  
 68. 14η Ετήσια Διημερίδα στη Θεραπευτική Ενδοσκόπηση, Ενδοσκόπηση με κάψουλα. Αθήνα 21-22 /3/ 2008. Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 69. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου. Κέρκυρα 20-22/6/2008. Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 70. Συμπόσιο για τη Νεοπλασία του Παχέος Εντέρου. Ηράκλειο, Χερσόνησος 28/6/2008. Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 71. 4th ECCO educational workshop. Athens, Greece, September 13, 2008. Προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 72. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 13-16/11/2008. Ανακοίνωση εργασιών.
 73. 6o Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού. Αίγλη Ζαππείου 13/12/08. Ανακοίνωση εργασιών
 74. 4η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα ‘Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 20 & 21 Φεβρουαρίου 2009.   
 75. 14o Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού. Αθήνα, 9/3/2009. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 76. 15η Ετήσια Ημερίδα στη Θεραπευτική Ενδοσκόπηση με θέμα΄Παλαιά
 77. Προβλήματα -Νέες Τεχνικές στην Ενδοσκόπηση του Πεπτικού. Αθήνα στο ξενοδοχείο King George II, 21/3/2009. 
 78. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ρόδος, 12-14/06/2009. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 79. 5η Εκπαιδευτική Διημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’. Αθήνα (Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), 5&6 Μαρτίου 2010. 
 80. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Λεμεσός Κύπρου, 21-23/05/2010. 
 81. 7ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού με θέμα ΄Καρκίνος Παγκρέατος 2010, Πρώιμη διάγνωση – Νέες Θεραπευτικές Στρατηγικές΄. Αθήνα, 29/05/2010
 82. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα (Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών) 11-14/11/2010. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 83. 6η Εκπαιδευτική Διημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’. Αθήνα (Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), 18&19  Φεβρουάριου 2011. 
 84. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Καλαμάτα 21-23/05/2011. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 85. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη (Macedonia Palace) 06-08/10/2011. 
 86. 7η Εκπαιδευτική Διημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’.
 87. Αθήνα (Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), 10&11 Φεβρουαρίου 2012. 
 88. 4th International Athens Live Endoscopy Course. Athens 3/11/2012
 89. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Πόρτο Χέλι (AKS Porto Heli)  08-10/06/2012. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 90. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα (Hilton Athens) 29/11 – 1/12/2012. 
 91. 13o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Ρόδος 9-12/05/2013.
 92. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Βόλος 14-16/6/2013. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 93. 11η Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας με θέμα ΄ Καθημερινή άσκηση της Ηπατολογίας – Προβλήματα και Πρακτικές οδηγίες. Αθήνα, 28&29/9/2013.
 94. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Θεσσαλονίκη (Macedonia Palace) 05/12 – 7/12/2013. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 95. 9η Εκπαιδευτική Διημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’. Αθήνα (Royal Olympic), 7&8 Φεβρουαρίου 2014. 
 96. 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Δελφοί 22-24/5/2014 Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 97. 12η Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας με θέμα ΄ Καθημερινή άσκηση της Ηπατολογίας – Προβλήματα και Πρακτικές οδηγίες. Αθήνα, 20&21/9/2014.
 98. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα (Divani Caravel) 04/12 – 6/12/2014. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 99. 14ο Πανελληνίου Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ερέτρια,  05-07/6/2015 Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 100. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Καλαμάτα (Elite City Resort) 8-11/10/2015. Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα.
 101. 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Ιωάννινα,  03-05/6/2016 Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 102. 14η Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας με θέμα ΄ Καθημερινή άσκηση της Ηπατολογίας – Προβλήματα και Πρακτικές οδηγίες. Αθήνα, 7 & 8/ 10 /2016.  Οργανωτική Επιτροπή.
 103. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα (Divani Caravel) 24-27/11/2016 Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 104. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Νάυπλιο (Ξενοδοχείο Αμαλία), 9-11 Ιουνίου 2017. Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 105. 15η Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας με θέμα  (Ξενοδοχείο  Caravel) 2&3 Δεκεμβρίου 2017. Οργανωτική Επιτροπή
 106. 13η Εκπαιδευτική Συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’. Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου ), 23-25 Φεβρουαρίου 2018.  Προσκεκλιμένη ομιλήτρια
 107. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής),18-20 Μαϊου 2018.
 108. 16η Διημερίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας με θέμα ‘Παθήσεις Λεπτού και Παχέος Εντέρου’  (Ξενοδοχείο  Caravel) 29&30 Σεπτεμβρίου 2018. Οργανωτική Επιτροπή
 109. 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αθήνα , 6-9/12/2018.
 110. 14η Εκπαιδευτική Συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα: Εξελίξεις στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία’. Αθήνα (Ξενοδοχείο Royal Olympic)), 15-17 Φεβρουαρίου 2019.
 111. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου. Πόρτο Χέλι 30/05-2/06/2019
 112. 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Αλεξανδρούπολη, 10-13/10/2019
 113. 17η Πανελλήνια επιστημονική εκδήλωση της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος, Αθήνα, 7-8/12/2019