• 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου | Μ. Μυλωνάκη | Γενετικοί παράγοντες στην ΙΦΝΕ

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου | Μ. Μυλωνάκη | Θεραπευτικοί στόχοι με ανοσοτροποποιητικά και anti TNF βιολογικούς παράγοντες

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ανοσοτροποποιητικά, Θειοπουρίνες, μεθοτρεξάτη

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Προσέγγιση ασθενή με πιθανή έλλειψη δισακχαριδασών

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής – Λοίμωξη με Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Καρκίνος Παχέος Εντέρου και Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου, Ηράκλειο 2008

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και… εκρίζωση

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής | Λοίμωξη με το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού | Μη Στεροειδή Αντι-Φλεγμονώδη ή Ασπιρίνη

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • New onset ileocecal CD, 4th ECCO educational workshop

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού και ΜΣΑΦ Ασπιρίνη: γαστροπροστασία

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • CO-LOCALISATION OF ESCHERICHIA COLI WITH MACROPHAGES IN LAMINA PROPRIA IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Δερματικές Εκδηλώσεις σε Ασθενείς που Λαμβάνουν ΑΝΤΙ TNF Θεραπεία

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ανοσοτροποποιητικά (Θειοπουρίνες, μεθοτρεξάτη)

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΛΕΙΤΙΔΑ Η’ CROHN ΚΟΛΙΤΙΔΑ

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Θεραπευτική Αγωγή στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσος CROHN

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση: Εντεροσκόπηση με κάψουλα

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Αιμορραγία Ανώτερου Πεπτικού ο – Ρόλος της Ενδοσκόπησης – Άλλες Διαγνωστικές Στρατηγικές

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Αναγνώριση περιοχών με δυσπλασία στην ενδοσκόπηση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ασφάλεια ανοσοκατασταλτικών (θειοπουρίνες, μεθοτρεξάτη, tacrolimus),12o Πανελλήνιο Συνέδριο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Βόλος 2013

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση της ισχαιμικής νόσου του εντέρου,13η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ, Αίγλη Ζαππείου 2018

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης: υπερβολή

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ο ασθενής μου θέλει να διακόψει την θεραπεία του. Πως το χειρίζομαι;

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Εκκολπωματική νόσος

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Aιτιοπαθογένεια Ελκώδους Κολίτιδας- Ανοσολόγια

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Aιτιοπαθογένεια Ελκώδους Κολίτιδας- Ανοσολόγια

Οι διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Νόσος Crohn

Οι διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ενδοσκοπική Κάψουλα| Σεμιναρίου Γαστρεντερολογίας που οργάνωσε η Γαστρεντερολογική κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 2004

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Θεραπευτικοί στόχοι με ανοσοτροποποιητικά και αντι-TNF βιολογικούς παράγοντες, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ , Καλαμάτα 2011

Οι διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου | Εκδήλωση για τον Σύλλογο Ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο CROHN, Ξενοδοχείο Τιτάνια

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • ΙΦΝΕ Στην Τρίτη Ηλικία | 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ , Δελφοί 2014

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Κυτταροκίνες στην Παθογένεια Της ΙΦΕΝ | 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Κρήτη 2007

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Λεμφοκυτταρική – Κολλαγονώδης Κολίτιδα | 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2014

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • ΜΣΑΦ/Ασπιρίνη και Γαστροπροστασία |Εκπαιδευτική Ημερίδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας “Γ Παπαδάκης”, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 2009

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Ορθοπρωκτικά Συρίγγια

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Περιστατικό ΓΟΠΝ-Αλλαγή Θεραπείας

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Σαλικυλικά, 21οΠανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Συριγγοποιός νόσος, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ΙΦΝΕ, 2008

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Υπάρχει κάτι νεώτερο στην παθογένεση διάγνωση Μυλωνάκη

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • What’s new in pathogenesis and diagnosis in ibd CORFU 2

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • What’s new in pathogenesis and diagnosis in ibd CORFU 5

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας

 • Αντιμετώπιση στενώσεων σε χειρουργηθείσα νόσο Chron ανάλογα με τη θέση και τον αριθμό αυτών.

Οι Διαφάνειες της Ομιλήτριας